Frank Nilsen & Alex Krainer , Mentaltrener Podcasten

Hvorfor går amerikanske banker konkurs? En finansanalytikers tankesett med Alex Krainer

14 Mar 2023 • 99 min • EN
99 min
00:00
01:39:49
No file found

Hvorfor går amerikanske banker i skrivende stund konkurs? Hvorfor er den norske kronen så svak? Hvordan tenker en finansanalytiker som leverte et resultat på 27% under krisen i 2008?  Alex er grunnleggeren av Krainer Analytics og skaperen av I-System Trend Following. Han har jobbet som markedsanalytiker, forsker, trader og hedgefondforvalter siden 1996. Alex er født og oppvokst i et sosialistisk regime i det tidligere Jugoslavia, under ett-parti kommunistisk styre. Som 17-åring ble han med på et studentutvekslingsprogram og tok opp universitetsstudiene der, og flyttet til Sveits på et stipend hvor han fullførte en grad i Business and Economics. Fra Sveits førte veien hans til Venezuela hvor han bodde i et år og opplevde sin første bankkrise i 1994 da 9 av Venezuelas 16 største banker sviktet og brakte landets økonomi til en knusende stopp. Samme år returnerte han til Kroatia og begynte i militæret hvor han tjenestegjorde gjennom 1995 under de siste fasene av Kroatias uavhengighetskrig. I 1996, etter utskrivning fra militæret, tok Alex ansettelse i et oljehandelsselskap i Monaco. I 1998 ble han leder for risiko og administrerende direktør i 2000. Alex hadde startet firmaets forsknings- og utviklingsprogram innen markedsanalyse og anvendelse av nevrale nettverk og kunstig intelligens i handel med finans- og råvaremarkeder. I 2007 lanserte Alex sin egen investeringsforvaltningsvirksomhet og var blant den lille minoriteten av forvaltere som genererte positiv investeringsavkastning (+27%) under finanskrisen i 2008. I løpet av de følgende seks årene overgikk fondet Dow Jones Credit Suisse-indeksen for Blue Chip-varefutures-handelsfond. I 2011 sluttet Alex seg til Lee Robinsons Altana Wealth for å administrere firmaets strategi for inflasjonssikring. I 2019 opprettet Alex Altana Wealths systematiske porteføljeallokeringsstrategi designet for å bygge bro mellom teknologi og finans. I de senere årene har Alex også opptatt seg som forfatter.

From "Mentaltrener Podcasten"

Listen on your iPhone

Download our iOS app and listen to interviews anywhere. Enjoy all of the listener functions in one slick package. Why not give it a try?

App Store Logo
application screenshot

Popular categories